banner-mediacja

_MG_7284

Zapraszam Państwa do skorzystania z mojego wieloletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji.

Jestem:

  • stałym mediatorem przy Sądach Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej (wpis na listy prowadzone przez Prezesów wymienionych Sądów zgodnie z art. 157d § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych);
  • mediatorem w sprawach cywilnych przy Sądach Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowie (wpis na listy prowadzone przez Prezesów wymienionych Sądów zgodnie z art. 183(2) § 3 Kodeksu postępowania cywilnego);
  • mediatorem w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • współzałożycielem Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów MEDOS.

 

Prowadzę mediacje w sprawach:

  • cywilnych (np. o podział majątku, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, z zakresu prawa sąsiedzkiego);
  • gospodarczych (np. o zapłatę, o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy);
  • rodzinnych (np. o rozwód / separację, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o przyznanie opieki nad dzieckiem);
  • pracowniczych (np. o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, o roszczenia związane z mobbingiem, dotyczące świadectwa pracy);
  • karnych (postępowanie mediacyjne może być prowadzone w stosunku do każdego przestępstwa, a przesłanie konkretnej sprawy do mediacji uzależnione jest w głównej mierze od stron konfliktu);
  • administracyjnych.

kontakt-banner


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mediacji, kliknij na link:

masz-prawo-do-mediacji


Zobacz moje profile na portalach:

Facebook  LinkedIn  Google+  GoldenLine  PanoramaFirm