OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Od dnia 19.12.2018 r. zacząłem otrzymywać telefony z prośbą o wyjaśnienia w związku z mailami sygnowanymi moimi personaliami, a zawierającymi linki - rzekomo do faktur VAT, które to faktury miałem rzekomo wystawić, działając w imieniu Auchan Polska. W związku z powyższym stanowczo oświadczam, że nie jestem autorem ani nadawcą tych maili; nie wyraziłem zgody na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska ich autorowi / nadawcy; nie mam żadnego powiązania gospodarczego ani z Auchan Polska, ani z podmiotami, do których te maile zostały wysłane; nie wystawiałem w imieniu Auchan Polska żadnych faktur; nie żądałem w imieniu Auchan Polska zapłaty za jakiekolwiek faktury. O całej sytuacji zostały powiadomione…czytaj dalej →

Postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze oraz elektroniczne postępowanie upominawcze

Powszechnym problemem, zarówno w przypadku działania profesjonalnego, jak i prywatnego, są nierzetelni kontrahenci, którzy uchylają się od uiszczenia należnej opłaty za wykonaną usługę lub nabyte dobra. W celu zapewnienia pewności obrotu, polskie prawo wychodzi naprzeciw wierzycielom, którzy nie są w stanie wyegzekwować świadczenia od nieuczciwego dłużnika w sposób polubowny.

Nowa wysokość opłat za czynności radców prawnych i adwokatów

W dniu 27 października 2016 r. wejdą w życia dwa istotne z punktu widzenia profesjonalnych pełnomocników i ich klientów akty prawne, a mianowicie: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1667) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1668).

Strefy płatnego parkowania – kontrowersje prawne

Nie podlega kwestii, że problematyka stref płatnego parkowania absorbuje uwagę zmotoryzowanych obywateli i budzi wśród nich żywe emocje, których skala rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu liczby wspomnianych stref (są wprowadzane w kolejnych miastach) oraz obszaru, jaki one zajmują (który jest konsekwentnie rozszerzany). Czy pobieranie opłat za parkowanie w takich strefach jest zawsze zgodne z prawem? Odpowiedź znajduje się w niniejszym tekście.

Władza rodzicielska, piecza nad dzieckiem, kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom i - poza paroma wyjątkami - żadne z nich nie może uzurpować sobie uprzywilejowanej pozycji przy jej wykonywaniu. Ograniczenie zakresu władzy rodzicielskiej może nastąpić m.in. w wyroku rozwodowym. W czasie trwania małżeństwa nie ma najczęściej potrzeby odróżniania pojęć władzy rodzicielskiej i pieczy nad dzieckiem oraz regulowania kontaktów z dzieckiem. Konieczność taka pojawia się natomiast w przypadku rozwodu małżonków mających wspólne, małoletnie dzieci.

  • 1
  • 2