Jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem lub osobą wykonującą umowy cywilnoprawne? Sprawdź, na co możesz liczyć w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”!

POST 1.jfif

Tarcza antykryzysowa stanowi pakiet rozwiązań, które przygotował polski rząd w celu ochrony płynności finansowej i zatrudnienia. Program ten zawiera szereg narzędzi służących do walki z gospodarczymi skutkami epidemii COVID-19. Poniżej znajdziesz niektóre rozwiązania, z których możesz skorzystać.

1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

O taką pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który przed 01.02.2020 r. wykonywał działalność pozarolniczą i opłacał składki na własne ubezpieczenia lub był płatnikiem składek przed tą datą i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29.02.2020 r. Dzięki tej uldze, przedsiębiorca może uzyskać od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Dofinansowanie do pensji pracowników

Ten rodzaj pomocy pozwala na zaspokojenie części wynagrodzeń dla pracowników poprzez uzyskanie 3-miesięcznego świadczenia, w przypadku spadku obrotów wynikającego z zagrożenia COVID-19.

3. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczkę może otrzymać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01.03.2020 r. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

4. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczeniem postojowym jest jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma wyrównać straty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystać z niego mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą jeżeli miały przestój w następstwie COVID-19.

5. Możliwe zwolnienia z podatku od nieruchomości

W ramach „tarczy antykryzysowej” istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Decyzja w tym zakresie należy do rady gminy, która dokonuje odpowiedniego zwolnienia w drodze uchwały.

W ramach „tarczy antykryzysowej” dostępnych jest jeszcze więcej instrumentów wsparcia zatrudnienia i działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem, zatrudnionym na umowie cywilnoprawnej, a interesuje Cię skorzystanie, z którejś z form pomocy – skontaktuj się z naszą Kancelarią?

Telefon: 791-077-087
Adres e-mail: kontakt@skutecznyprawnik.net
#koronawirus #tarczaantykryzysowa #covid19 #wsparcie #biznes


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *