Czy zachowanie polegające na skasowaniu na kasie samoobsługowej towaru droższego jako tańszego prowadzi do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w rozumieniu art. 286 K.K..?

Sąd Rejonowy w Bytomiu, II Wydział Karny, w prawomocnym już wyroku z dnia 23.03.2023 r., sygn. akt: II K 1774/22 stwierdził, iż odpowiedź na to pytanie musi być przecząca.

Nie sposób bowiem oceniać wystawienia towaru na sprzedaż w sklepie za określoną cenę i zabranie tego towaru przez sprawcę z półki sklepowej, po to by następnie z użyciem nieprawidłowego wyboru kodu lub ikony towaru zważyć go i zapłacić zaniżoną kwotę, w kategoriach rozporządzenia mieniem.

Ani właściciel sklepu, ani pracownik sklepu we wskazanej powyżej konfiguracji nie podejmuje żadnej decyzji rozporządzającej mieniem i to wskutek wprowadzenia w błąd.

W ocenie Sądu kluczowy dla oceny zachowania sprawcy w kategoriach wyczerpania znamion czynu zabronionego jest moment, w którym uiszcza on zniżoną kwotę za towar i wychodzi z tak nieprawidłowo opłaconym towarem poza linię kas z zamiarem opuszczenia sklepu. Jest to bowiem sytuacja, w której sprawca bezprawnie dokonuje zaboru droższego i bez zamiaru uiszczenia ceny nabycia za towar zabrany opuszcza sklep.

Wprowadzenie przez sprawcę nieprawidłowego kodu towaru lub nieprawidłowy wybór ikony towaru rzeczywiście kupowanego ma na celu ukrycie rzeczywistego zamiaru sprawcy, jakim jest zabór papryki czerwonej w celu jej przywłaszczenia i to bez zamiaru uiszczenia za nią zapłaty.

Takie zachowanie sprawcy Sąd zakwalifikował jako wyczerpujące znamiona kradzieży.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *