Kontakt

Kancelaria znajduje się w ścisłym centrum Bytomia, naprzeciw Opery Śląskiej.

Klienci mogą korzystać z parkingów miejskich od strony ul. Moniuszki oraz od strony ul. Miarki.

W trosce o Państwa czas, komfort i prywatność, proszę o wcześniejsze – telefoniczne lub mailowe – uzgodnienie terminu wizyty w Kancelarii. 

Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji prawnej / mediacji w Katowicach.

Stała obsługa prawna może być wykonywana w siedzibie podmiotu, który z niej korzysta.

Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Mediacyjna
dr Artur Biłgorajski

ul. Moniuszki 26 A / 213, 41-902 Bytom
NIP: 8322019038; REGON: 364388344
Nr konta: 51 1240 1330 1111 0010 9611 7683
Telefon: +48 791 077 087
E-mail: kontakt@skutecznyprawnik.net


RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest radca prawny Artur Biłgorajski, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Kancelarię Mediacyjną z/s 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26A/213 (dalej jako „ADO”).
2. Z Administratorem możesz się skontaktować, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: a.bilgorajski@vp.pl lub na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt 1.
3. Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) nawiązania i utrzymania kontaktu a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na utrzymaniu kontaktu z osobami;
b) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony za pośrednictwem plików cookies, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na umożliwieniu korzystania ze strony;
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub przez okres utrzymywania kontaktu. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne.
6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana oddanych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

COOKIES

Informuję, że w ramach strony internetowej – w celach technicznych, umożliwiających prawidłowe działanie strony – wykorzystywane są pliki cookies, które np. weryfikują czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową, a także zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia
W ramach strony wyróżniamy następujące typy plików cookies:
a) sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej;
b) stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.
Za pośrednictwem plików cookies pozyskujemy informacje dot:
a) IP urządzenia;
b) potwierdzenie czy odwiedzano już naszą stronę internetową.
Niektóre pliki cookies są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową, ale tę operację można zablokować w przeglądarce internetowej.
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.