Radca prawny

banner-radca

Zapraszam Państwa do skorzystania ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.

W latach 2007-2016 współpracowałem z renomowanymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Od maja 2016 r. prowadzę własną Kancelarię z siedzibą w Bytomiu. Dzięki opiniom Klientów moja Kancelaria zajęła I miejsce w Bytomiu w zestawieniu Orły Prawa 2022.

306772526_2875383339423259_1866671459226469247_n

Jako radca prawny, zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach:

 • udzielam porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzam opinie prawne,
 • opracowuję projekty wewnętrznych aktów prawnych

oraz

 • występuję przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

m.in. w sprawach o:

 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Odszkodowanie
 • Zapłatę
 • Zaprzeczenie ojcostwa
 • Rozwód
 • Separację
 • Alimenty
 • Zniesienie wspólności majątkowej
 • Podział majątku
 • Opiekę nad dzieckiem
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Zasiedzenie
 • Zniesienie współwłasności
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zniesławienie
 • Zniewagę
 • Znęcanie się
 • Stalking
 • Groźby bezprawne
 • Uchylanie się od alimentów
 • Przywrócenie do pracy
 • Mobbing
 • oraz wielu innych.


Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji oferuję kompleksową:

 • Stałą obsługę prawną

Zakres i forma świadczonej przeze mnie pomocy prawnej są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.


kontakt-banner