Kontakt

Skontaktuj się ze mną już dziś i powiedz, w czym mogę Ci pomóc.

Artykuły

OŚWIADCZENIE

Od dnia 19.12.2018 r. zacząłem otrzymywać telefony z prośbą o wyjaśnienia w związku z mailami sygnowanymi moimi personaliami, a zawierającymi linki - rzekomo do…

Postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze oraz elektroniczne postępowanie upominawcze

Powszechnym problemem, zarówno w przypadku działania profesjonalnego, jak i prywatnego, są nierzetelni kontrahenci, którzy uchylają się od uiszczenia należnej opłaty za wykonaną usługę lub nabyte dobra. W celu zapewnienia pewności obrotu, polskie prawo wychodzi naprzeciw wierzycielom, którzy nie są w stanie wyegzekwować świadczenia od nieuczciwego dłużnika w sposób polubowny.

Nowa wysokość opłat za czynności radców prawnych i adwokatów

W dniu 27 października 2016 r. wejdą w życia dwa istotne z punktu widzenia profesjonalnych pełnomocników i ich klientów akty prawne, a mianowicie: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1667) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1668).