OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Od dnia 19.12.2018 r. zacząłem otrzymywać telefony z prośbą o wyjaśnienia w związku z mailami sygnowanymi moimi personaliami, a zawierającymi linki - rzekomo do faktur VAT, które to faktury miałem rzekomo wystawić, działając w imieniu Auchan Polska. W związku z powyższym stanowczo oświadczam, że nie jestem autorem ani nadawcą tych maili; nie wyraziłem zgody na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska ich autorowi / nadawcy; nie mam żadnego powiązania gospodarczego ani z Auchan Polska, ani z podmiotami, do których te maile zostały wysłane; nie wystawiałem w imieniu Auchan Polska żadnych faktur; nie żądałem w imieniu Auchan Polska zapłaty za jakiekolwiek faktury. O całej sytuacji zostały powiadomione…czytaj dalej →