Wybrać radcę prawnego czy adwokata?

Togi

   Obecnie mamy w Polsce dwa pokrewne zawody prawnicze: radcy prawnegoadwokata.

   Zawód radcy prawnego, tak jak zawód adwokata, polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami.

   Do dnia 30 czerwca 2015 r. podstawową – z punktu widzenia potencjalnego klienta – różnicą pomiędzy adwokatem a radcą prawnym był fakt, iż tylko adwokat mógł występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z dniem 1 lipca 2015 r. różnica ta została jednak zlikwidowana. Obecnie radca prawny – tak jak adwokat – może występować przed sądami nie tylko w charakterze pełnomocnika, ale także w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

   Obaj fachowi pełnomocnicy mogą przy tym zajmować się obsługą zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych.

   Z powyższego wynika, że radca prawny świadczy pomoc prawną w takim samym zakresie, w jakim czyni to adwokat. Stąd, z punktu widzenia potencjalnego klienta, nie ma znaczenia, do którego z omawianych fachowców się uda. Tym bardziej, że stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych i adwokatów są identyczne.

   Oczywiście, między omawianymi zawodami prawniczymi istnieją pewne różnice (np. inna jest geneza i historia omawianych zawodów; na straży prawidłowego wykonywania każdego z nich stoją odrębne korporacje prawnicze itd.), ale z punktu widzenia potencjalnego klienta nie mają one pierwszoplanowego znaczenia.

   Co zatem – w oczach potencjalnego klienta – różni obecnie zawody adwokata i radcy prawnego? Kolory żabotów na togach!

Roksana Skubis

kontakt-banner