Wakacyjny wyjazd z dzieckiem po rozwodzie

Do jakiego stopnia jeden rodzic może ingerować w wakacyjne wyjazdy swojej pociechy z drugim rodzicem? W jaki sposób bronić się przed działaniami byłego współmałżonka, który nie kieruje się dobrem dziecka, ale raczej kosztem tego ostatniego próbuje się mścić na byłym partnerze?

Umowa zawarta na odległość i umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Definicje prawne nie zawsze korespondują z potocznymi intuicjami. Aby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) i przeanalizować zawarte w art. 2 tego aktu definicje: "umowy zawartej na odległość" oraz "umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa".

Mediacja

Wygrana w sądzie nie zawsze oznacza wygraną w życiu... . Dlatego warto zainteresować się mediacją. Obowiązuje w niej bowiem zasada „wygrany-wygrany”, która sprawia, że obu stronom zależy na realizacji poczynionych w toku mediacji ustaleń.

Wybrać radcę prawnego czy adwokata?

Obecnie radca prawny świadczy pomoc prawną w takim samym zakresie, w jakim czyni to adwokat. Stąd, z punktu widzenia potencjalnego klienta, nie ma znaczenia, do którego z omawianych fachowców się uda. Tym bardziej, że stawki minimalne opłat za czynności radcy prawnego i adwokata są identyczne.

Rozwód

Konsekwencje prawne rozwodu oraz towarzyszące mu przeżycia emocjonalne, mogą zaważyć na całym późniejszym życiu byłych małżonków. Dlatego tak ważne jest właściwe przeprowadzenie rozwodu. Prawnik musi się w tej sprawie wykazać nie tylko fachowością, ale także przewidywalnością, zrozumieniem i empatią.

  • 1
  • 2